Motorcykel (A)

Personbil (B)

Lastbil (C)

Påhængskøretøj (C/E)

Kategori
 1. Indledning
 2. Påhængskøretøjets indretning, udstyr og dokumenter
 3. Indledende øvelser på vej
 4. Køretøjers manøvreegenskaber
 5. Trafikantadfærd
 6. Vejforhold
 7. Grundregler for kørsel med vogntog
 8. Særlige risikoforhold i trafikken
 9. Manøvrer på køreteknisk anlæg
 10. Forberedelse til køreprøven
top

Den nemme teoribog

Udvidede øvelser på vej

Øvelse 5

Øvelse 5

I øvelse 5 skal du lave de her manøvrer:

 1. Standsning og parkering
 2. Kørsel i tunnel
 3. Kørsel ved letbane.

I det her sæt øvelser skal du lære at lave sværere parkeringsmanøvrer, der ligner det, du vil møde på mange af- og pålæsningssteder.

Du vil også lære at køre i tunnel, hvor du skal være særlig opmærksom, når du orienterer dig og kører, fordi tunnelen har en særlig udformning, og trafikken derfor vil være anderledes, end du er vant til. Du skal også lære om de afmærkninger, der kan være på kørebanen, og de færdselstavler, der står ved tunneler.

Det er obligatorisk at køre i tunnel, hvor du skal have mindst én lektion på 45 minutter, hvor du både kører frem og tilbage til tunnelen og også prøver at køre i tunnelen.

Du skal køre i én af de her tunneler:

 • Tårnbytunnelen
 • Frederikssundsvejstunnelen
 • Englandsvejstunnelen
 • Guldborgsundtunnelen
 • Limfjordstunnelen.

Hvis der ikke er mulighed for, at du kan køre i tunnel, så skal du i stedet undervises i teorilokalet i, hvordan du praktisk gør, hvis du skal køre i en.

Du skal også lære at køre ved letbaner, fordi det også er mere krævende i forhold til både at orientere sig og køre ved den. Det er på grund af letbanens særlige udformning og trafikken ved den.

Kørsel ved letbane er også obligatorisk, hvor du skal have mindst én undervisningslektion på 45 minutter, hvor du både kører frem og tilbage til letbanen og prøver at køre ved letbanen.

Du skal køre ved en af de her letbaner:

 • Aarhus Letbane
 • Odense Letbane.

Hvis der ikke er mulighed for, at du kan køre ved en letbane, så skal du i stedet undervises i teorilokalet i, hvordan du praktisk gør, hvis du skal køre ved en.

Standsning og parkering

Kendskab til ulykker og kendskab til risikoforhold

Standsning og parkering med store lastbiler uden nok hensyn til, at andre kan orientere sig, udgør en risiko for, at der kan ske ulykker. Det gælder især, hvis det er mørkt, eller vejret gør, at sigtbarheden er nedsat. De fleste påkørsler af parkerede biler sker på tosporsveje i byer – og tit når det er mørkt. Modparten er tit bilister, men det kan også være cyklister eller knallertkørere. Der sker sjældent alvorlige ulykker under selve parkeringen, men der sker til gengæld mange uheld med materiel skade.

Du skal især være opmærksom på:

 • Hvis du kun er opmærksom på at finde en parkeringsplads eller køre ind på pladsen, så du ikke lægger mærke til andre ting, der kan være farlige.
 • At andre, der kører bag dig, kan blive overraskede over, at du vil parkere eller kører ind til kantstenen, fordi de forventer, at du fortsætter ligeud i jævnt tempo.
 • At for høj hastighed, når du parkerer, kan gøre det sværere at styre.
 • At det parkeringssted, du har fundet, ikke tager hensyn til de andre trafikanters mulighed for at orientere sig og køre sikkert.

Orienteringsfærdigheder: Sådan orienterer du dig

 • Hvis du standser eller parkerer din lastbil, så bedøm, om den udgør en risiko eller hindring for trafikken.

Kørebanestriber

Der findes afmærkninger, der er gode at kende. Det er:

 • Ubrudt, gul linje (T61) på kantstenen eller ved kørebanekanten viser, at det er forbudt at standse.
 • Punkteret, gul linje (T62) på kantsten eller ved kørebanekant viser, at parkering er forbudt. Men du må gerne standse i kort tid.
 • Parkeringsbås (T33) kan være afmærket med hvide, ubrudte linjer eller markeret med en særlig belægning, der viser, at du kun må parkere inden for en bås.
 • Tekst eller symbol for bestemte køretøjer viser, at båsen er forholdt dem. Parkeringssymbol (V33) viser, at arealet er beregnet til parkering.
 • Markering af ophør af standsning og parkering (T63) – gul trekant på kantsten eller ved kørebanekant viser, at standsnings- og parkeringsforbuddet afsluttes ved krydset.

Færdselstavler

Når du skal overhale, er der nogle færdselstavler, der er gode at kende:

 • Standsning forbudt (C61) viser, at det er forbudt at standse på kørebanen i den side, hvor tavlen står – medmindre det sker af hensyn til færdslen.
 • Parkering forbudt (C62) viser, at det er forbudt at parkere på kørebanen i den side, hvor tavlen står.

Undertavle med pile:

 • (UC60,1) viser, at forbuddet gælder både før og efter tavlen til nærmeste vejkryds eller næste tavle.
 • (UC60,2) viser, at forbuddet gælder fra tavlen og frem til næste vejkryds eller næste tavle.
 • (UC60,3) viser, at forbuddet gælder fra tavlen og bagud til nærmeste vejkryds eller foregående tavle.

Undertavler med rabat:

 • (UC60,5) viser, at det er forbudt at standse i rabatten.
 • (UC60,6) viser, at det er forbudt at parkere i rabatten.
 • (UC60,7) viser, at det er tilladt at standse og parkere i rabatten, og at tavlen kan bruges som hovedtavle.
 • (UC60,8) viser, at standsning og parkering med en del af køretøjet på fortovet er tilladt, og at tavlen kan bruges som en hovedtavle.

Undertavle med tidsangivelse:

 • (UC61) viser, at standsning er forbudt i det tidsrum, der står. Der kan enten stå ugedag eller klokkeslæt.
 • (UC62) viser, at det er forbudt at parkere i det tidsrum, der står på skiltet.
 • (UC33) viser, at det kun er tilladt at parkere i det tidsrum, der står på skiltet.
 • Klokkeslæt med sorte eller hvide bogstaver viser hverdage undtagen lørdag. Tal i parentes viser lørdage, og røde tal viser søndag og helligdage.
 • Zonetavle (E68) viser et område, hvor der er parkeringsforbud, eller hvor der er begrænset parkering. De nærmere oplysninger står på skiltet.
 • Ophør af zone (E69).
 • Parkering (E33) viser, at det er tilladt at parkere i den vejside eller på det areal, hvor tavlen står. Parkeringsbegrænsning skal stå på samme slags undertavler som ved parkeringsforbud eller ved en undertavle, der er til en bestemt slags køretøjer. Hvis undertavlen fx har et symbol for lastbil og med teksten ”tilladt”, må person- og varebiler dog godt parkere der. Hvis undertavlen er forsynet med symbolet for lastbil, men uden tekst, må person- og varebiler ikke parkere der.
 • Hovedvej (B16) viser, at det er forbudt at parkere på kørebanen uden for tættere bebygget område.
 • Hovedvej ophører (B179).
 • Busholdeplads (E31) og Taxiholdeplads (E32) viser, at der er standsning og parkering forbudt for andre køretøjer – også almindelige biler.
 • Farlig rabat (A35) advarer om at køre ud i rabatten. Årsagen kan stå på en undertavle.
 • Nødplads (E34) viser, at her er en plads, du kan bruge til nødstop.

Der er flere steder, hvor det er forbudt at standse og parkere, uden at der er opmærket eller sat skilte op. Det er:

 • I venstre side af vejen – bortset fra på mindre befærdede veje eller på veje, hvor der er ensrettet.
 • På fortove, gangstier, cykelstier, i midterrabat, helleanlæg, spærreflader og lignende.
 • På fodgængerfelt eller nærmere end 5 meter foran et fodgængerfelt.
 • Ved udkørsel før cykelsti eller nærmere end 5 meter før udkørslen.
 • I vejkryds eller nærmere end 10 meter fra den nærmeste kant på den tværgående vej eller cykelsti. Hvis der er parkeringsbåse, er det dog tilladt at parkere.
 • Nærmere end 5 meter fra en spærrelinjes begyndelse ved vejkryds.
 • Ved siden af en spærrelinje, hvis afstanden mellem bilen og spærrelinjen er mindre end 3 meter, og hvis der ikke er en punkteret linje til højre for spærrelinjen.
 • På jernbaneoverkørsler eller andre overkørsler.
 • På bro over motorvej, i viadukter eller tunnel.
 • På eller i nærheden af en bakketop.
 • I eller ved et uoverskueligt vejsving.
 • På en måde så bilen dækker for færdselstavler eller signaler.
 • I krybespor.
 • På en afmærket plads for taxi.
 • Ved busstoppested og ikke nærmere end 12 meter på hver side af tavlen for busholdeplads (E34), hvis der ikke er afmærkning på kantstenen. Er afstanden på 12 meter forlænget med gul kantstensafmærkning, gælder forbuddet hele den afmærkede strækning.
 • Nærmere end 30 meter fra en jernbaneoverkørsel.
 • Ud for ind- og udkørsler for ejendomme, eller så det er svært at køre til eller fra dem.
 • På kørebanen på hovedveje uden for tættere bebygget område som fx byer.
 • Ved siden af et andet køretøj, der holder i vejkanten, bortset fra tohjulet cykel, tohjulet knallert eller tohjulet motorcykel uden sidevogn.
 • Så tæt på et andet køretøj, at man ikke kan komme hen til det, eller det ikke kan køres væk fra stedet.

Når du standser og parkerer, skal du:

Holde øje med trafikken, mens du leder efter en parkeringsplads.

Se bagud, før du sætter farten ned eller standser kort for at undersøge, om du kan bruge en parkeringsplads, du har set.

Hurtigt vurdere, om en tom parkeringsplads er stor nok, om den er brugbar eller lovlig, og om du kan køre ind på den uden at sinke trafikken for meget.

Hurtigt bedømme afstanden til fodgængerfelt, udkørsel fra cykelsti, vejkryds mv., så du ved, om der er nok afstand til, at du kan standse eller parkere lovligt.

Bedømme, om et ophold i trafikken er stort nok, så du kan parkere uden at sinke trafikken for meget.

Orientere dig grundigt både i spejle og ved at dreje hovedet, mens du standser eller parkerer.

Orientere dig grundigt, om der kommer nogle bagfra. Det er især cyklister, knallertkørere og gående, før du åbner bildøren.

Bedøm, om din lastbil kan udgøre en risiko eller kan være en hindring for trafikken, hvis du stiller den der, hvor du har tænkt dig.

Manøvrefærdigheder: Sådan gør du

Vis, at du standser eller parkerer ved at bruge dit stoplys og evt. blinklys.

Parkér ved forlæns indkørsel ved siden af vogntogets lad – højst 1 meter fra en rampe eller vogntogets hjul, højst 20 cm fra vejkant, kantsten eller lignende.

Bak rundt om et hjørne, og bliv samtidig i din egen vognbane, så det er muligt at fortsætte med at bakke nogenlunde parallelt med kantstenen/kantlinjen på den vej, du bakker ind på.

Ved baglænskørsel skal du standse, så vogntogets bagsmæk (eller det, der rager længst bagud) højst er 2 meter fra dit mål. Det kan være en rampe, hegn eller lignende.

Aktivér parkeringsbremsen, sluk lyset, fjern nøglen, og sikr dig, at du har sat tyverisikringen til, hvis der sådan en.

Vent med at åbne døren, til du er sikker på, at det kan ske uden risiko for andre.

Lovbestemmelser i øvrigt – andre regler

Lastbiler må hverken standse eller parkere på fortovet.

Når du åbner døre, stiger ind eller ud eller læsser af eller på, skal det ske, så der ikke opstår fare, og så det er til mindst mulig ulempe.

Parkering kan både være, mens du er i lastbilen, og hvor du har forladt lastbilen. Standsning er kortere end 3 minutter; standsning for af- og påstigning og for af- og pålæsning af gods er ikke parkering.

Standsning og parkering må ikke ske på en måde, så der kan opstå fare, eller det kan være til gene for trafikken.

Ved standsning eller parkering skal lastbilen, hvis det er muligt, stilles helt uden for kørebanen.

Hvis der er påbudt tyverialarm, skal den sættes til.

Hvis parkeringspladsen er uden for tættere bebygget område og i umiddelbar forbindelse med vejen, skal du så vidt muligt bruge parkeringspladsen ved vejens højre side.

Hvis du standser eller parkerer på spor eller nærmere end 2 meter fra spor i vejen, på en havneplads eller lignende, må du ikke gå længere væk fra bilen, end at du hele tiden kan være opmærksom på, om der kommer tog på sporet, og så du hurtigt kan flytte bilen for toget.

Hvis du parkerer en almindelig bil uden påhængskøretøj i lygtetændingstiden og langs vejkanten i tættere bebygget område, behøver du kun at tænde parkeringslyset og baglygten mod vejens midte.

Brug parkeringsskive eller køb parkeringsbillet, hvis der står, at du skal det.

Hvis der er nogle særlige lokale parkeringsregler, hvor du holder, så bør du kende dem, så du kan følge dem.

Kørsel i tunnel

Du skal især være opmærksom på:

 • Der er risiko for at køre på selve tunnelen, hvis du ikke kender dit vogntogs højde og ikke kører efter det.
 • Lysforholdene kan ændre sig, når du kører ind i en tunnel, så dit syn ikke får tid til at vænne sig til det.

Sådan orienterer du dig

Når du kører i tunnel, skal du især være opmærksom på:

 • • Du kan komme til at overse et rødt blinksignal før tunnelen.
 • • Der kan være køretøjer, der er standset i tunnelen, fordi de fx er gået i stykker eller løbet tør for brændstof.

Færdselstavler

Når du skal overhale, er der nogle færdselstavler, der er gode at kende:

 • Tunnel (A44). Længden på tunnelen står på undertavlen U2.
 • Nødplads (E34), der viser en plads, du kan bruge som nødstop. Det kan være undertavlen ”Brandslukker og nødtelefon” (UE34).

Vognbanesignal og lignende

Når du skal overhale, er der nogle vognbanesignaler, der er gode at kende:

 • Rødt blinksignal (Z72,1) viser, at du skal standse før stoplinjen eller i god afstand før signalet.
 • Vognbanesignal (Y17): Rødt kryds viser, at du straks skal forlade banen. Gul, blinkende pil viser, at du hurtigst muligt skal skifte til den vognbane, som pilen peger mod. Grøn pil viser, at vognbanen er åben for kørsel. Hvis der er rødt kryds over alle baner, må du ikke køre videre.

Se efter afmærkninger, der viser nødudgange, nødudstyr (brandslukkere), nødpladser og evt. skilt med radiofrekvens, du kan lytte til for at få informationer om tunnelen.

Se efter, om vognbanesignalerne skifter.

Tit sættes der automatisk rødt kryds over højre vognbane, hvis et alarmskab i tunnelen åbnes. Hvis du skal ringe til alarmcentralen, så brug nødtelefonen i stedet for mobiltelefon.

Sådan gør du:

Når du kører mod eller i en tunnel, er der nogle ting, der er gode at kende til:

Kørsel hen mod en tunnel

Tilpas hastigheden, når du kører ind i en tunnel, så dit syn får tid til at vænne sig til lyset.

Stop, hvis det røde blinksignal blinker.

Sikr dig, at du har tændt nærlyset, så dit baglys er tændt.

Hvis du har solbriller på, så tag dem af.

Tænd for autoradioen, og lyt til trafikinformationen.

Kørsel i tunnelen

Hold en længere sikkerhedsafstand end normalt til den, der kører foran.

Tænd havariblinket, når du bremser, hvis trafikken stopper. Stands i god afstand til bilen foran dig, og stop derefter motoren.

Stands motoren, hvis der er brand, og forlad dit vogntog, og søg mod nærmeste udgang eller redningsvej.

Kørsel ved letbane

Du skal lære at køre i trafikken, hvor der er letbane.

Når du kører ved en letbane, skal du især være opmærksom på:

 • Om du er opmærksom på lyssignaler og tavler, så du overholder din vigepligt og ikke kører ind i letbanen.
 • Om du er opmærksom på letbanen, når du kører, så du ikke kører ind i letbanens tog.
 • Letbanekøretøjets bremselængde er lang, og derfor er det vigtigt, at du er særlig opmærksom på det.

Sådan orienterer du dig

Når du kører, skal du kunne opfatte og bedømme fare, når du kører ved letbanen. Vær generelt opmærksom på tegn på fare, der kan være ved letbanen.

 • Vær opmærksom på, at du ikke har overset et evt. rødt lyssignal ved letbanen.
 • Hold øje med de andre trafikanter for at se, om de kun er opmærksomme på letbanen, eller om de også holder øje med den øvrige trafik.
 • Husk, at letbanekøretøjer kører efter forholdene, signaler og trafikken. Det betyder, at et letbanekøretøj kører efter de hastighedsgrænser, der er. De må dog ikke køre hurtigere end busser – maks. 80 km/t.
 • Vær opmærksom på, hvordan letbanen forløber, når du overhaler eller kører forbi et letbanekøretøj.

Kørebanestriber

Der findes afmærkninger, der er gode at kende. Det er:

 • Symbol for letbanekøretøj (V43). Symbolet LETBANEKØRETØJ i en bane, der er afgrænset med ubrudt kantlinje (Q46) eller dobbelt spærrelinje (Q44), viser, at banen kun må bruges af letbanekøretøjer.

Færdselstavler

Når du skal overhale, er der nogle færdselstavler, der er gode at kende:

 • Letbane (UB11,3). Undertavlen angiver, at der er en letbane, hvor der kører letbanekøretøjer i begge retninger. Tavlen kan bruges sammen med ”Ubetinget vigepligt” (B11).

Signaler

Der er nogle signaler, der er gode at kende:

 • Bus- og letbanesignal samt signal for nulemissionsbil (X19). Signalet har hvidt lys i alle tre lysåbninger. Lys i øverste, øverste og midterste, midterste og nederste åbning har samme betydning som hhv. rødt, rødt og gult, gult og grønt lys. Den hvide bjælke i nederste åbning kan vise skråt opad til højre eller skråt opad til venstre. Lys i nederste åbning betyder i så fald det samme som grønt pilsignal til enten højre eller venstre, jf. pilsignal (X12). Bus- og letbanesignal gælder for busser i rutekørsel, for letbanekøretøjer og nulemissionsbiler.
 • Øverste lysåbning kan udelades, når signalerne sættes sammen med Hovedsignal (X11). Signalet kan være suppleret med tal, der viser tiden til skift til grønt for rutebusser, letbanekøretøjer og nulemissionsbiler.
 • Der kan være særlige, lokale afmærkninger, som du i så fald skal følge.

Sådan gør du:

Tilpas hastigheden ved kørsel ved letbane, så du få tid til at vænne dig til de særlige trafikforhold ved den.

Indholdsfortegnelse