Motorcykel (A)

Personbil (B)

Lastbil (C)

Påhængskøretøj (C/E)

Kategori
 1. Indledning
 2. Påhængskøretøjets indretning, udstyr og dokumenter
 3. Indledende øvelser på vej
 4. Køretøjers manøvreegenskaber
 5. Trafikantadfærd
 6. Vejforhold
 7. Grundregler for kørsel med vogntog
 8. Særlige risikoforhold i trafikken
 9. Manøvrer på køreteknisk anlæg
 10. Forberedelse til køreprøven
top

Den nemme teoribog

Udvidede øvelser på vej

Øvelse 4

Øvelse 4

I øvelse 4 skal du lave de her manøvrer:

 1. Ligeudkørsel i kryds
 2. Højresving i kryds
 3. Venstresving i kryds
 4. Kørsel i rundkørsel
 5. Kørsel ved siden af andre.

Du skal køre i så mange forskellige vejkryds som muligt, og hvor det er svært på grund af tæt trafik. Derfor kan det være, at du skal køre om morgenen eller om eftermiddagen i myldretid, så du kan prøve, hvordan det er. Når du kører i tæt trafik, får du også øvelse i at køre i række og i flere vognbaner i samme kørselsretning. Hvis det er muligt, skal du også øve dig i at køre i større rundkørsler.

Ligeudkørsel i kryds

Se øvelse 2.

Højresving i kryds

Se øvelse 1.

Venstresving i kryds

Se øvelse 1.

Kørsel i rundkørsel

Se øvelse 2.

Kørsel ved siden af andre

Når du kører ved siden af andre, er der nogle ting, der er gode at kende, så du kan opfatte eventuelle farer og reagere hensigtsmæssigt på det.

Orienterings- og manøvrefærdigheder: Sådan orienterer du dig

 • Kig efter trafikanter skråt bagud i vognbanen til højre eller venstre for dig, og som kan være skjult i de blinde vinkler.
 • Kig efter tegn på, at en motorcyklist vil køre frem mellem rækker af biler i tæt og langsomtkørende trafik.
 • Kig efter køretøjer i vognbanen til højre eller venstre for dig, der kan have en tendens til at slingre, eller som kan være særlig følsomme over for sidevind.
 • Læg mærke til, om der er køretøjer foran i vognbanen til højre for dig, der skal bruge mere end én vognbane til at manøvrere. Det kan fx være lastbiler med påhængskøretøj eller sættevogn, der skal svinge til højre.
 • Kig efter tegn på, at styrevillige køretøjer pludselig skifter vognbane, hvis der er tæt eller langsomtkørende trafik, eller hvis de svinger til venstre ind foran i vejkryds.
 • Vurdér de blinde vinklers placering og størrelse på køretøjer, der kører til højre eller venstre for dig.
 • Vær opmærksom på, at skift mellem sidevind og læ ved passage af store køretøjer kan gøre, at et køretøj slingrer.

Kørebanestriber

Der findes afmærkninger, der er gode at kende. Det er:

 • Cykelsymbol (V21), der viser, at cyklister og førere af små knallerter skal bruge den del af vejen, der er vist. Cykelsymbol i en bane, der er afgrænset med en ubrudt kantlinje, viser, at banen er en cykelsti.
 • Bussymbol (V42). Hvis der står BUS i en bane, der er afgrænset med ubrudt kantlinje (Q46) eller med dobbelt spærrelinje (Q44), så viser det, at banen kun må bruges af busser i rute.
 • Taxisymbol (V44). Hvis der står TAXI i en bane, der er afgrænset med ubrudt kantlinje (Q46) eller dobbelt spærrelinje (Q44), viser det, at banen kun må bruges af taxier. Symbolet kan også bruges sammen med bussymbolet (V42), hvor det viser, at taxier også må bruge banen.
 • Taxisymbol i nulemissionsbil (V45). Hvis der står TAXI NULEMISSION i en bane, der er afgrænset med ubrudt kantlinje (Q46) eller dobbelt spærrelinje (Q44), viser det, at banen kun må bruges af taxier som nulemissionsbil.
 • Bilsymbol for nulemissionsbil (V46). Hvis der står NULEMISSION BIL i en bane, der er afgrænset med ubrudt kantlinje (Q46) eller dobbelt spærrelinje (Q44), viser det, at banen kun må bruges af nulemissionsbiler. Symbolet kan også anvendes sammen med bussymbol (V42), hvor det viser, at nulemissionsbiler kan bruge busbanen.

Færdselstavler

Når du skal overhale, er der nogle færdselstavler, der er gode at kende:

 • Cyklister (A21), der viser, at der kan være cyklister og små knallerter på kørebanen, fx hvis en cykelsti ender.
 • Indsnævret vej (A43,1-3), der viser, at vejen snævrer ind, og at du skal regne med enten at skifte vognbane eller flette sammen med en anden vognbane.
 • Sidevind (A95), der viser, at det kan være svært at holde sin vognbane på grund af sidevind.
 • Sammenfletning (B15), der viser, at du skal køre efter reglen for sammenfletning.
 • Vognbaneforløb med sammenfletning (E16,1) og vognbaneforløb med vognbaneskift (E16,2).

Orientér dig ved hele tiden at kigge efter kørende både ved siden af dig og bagved, så du kan holde øje med, om de er opmærksomme, og hvad deres hensigt er.

Kig så langt frem i din egen vognbane, som du kan, hvis du kører, hvor der er meget trafik. Det gør, at du ikke slingrer så meget i vognbanen og styrer mere stabilt. På den måde kan du også forberede dig i god tid, hvis du skal skifte vognbane.

Se efter andre trafikanter, der kører forbi dig på højre side, hvis der er tæt trafik. Det gælder også, hvis du kører på en vej, hvor der ikke er afmærkede vognbaner.

Se efter cyklister og knallertkørere i højre side, og vær opmærksom på, hvor hurtigt de kører. De kan let undervurderes, hvis du kører i tæt og langsomtkørende trafik, så de overhaler dig inden om.

Se efter tegn på, at trafikanter – især cyklister eller knallertkørere – vil skifte vognbane eller svinge til venstre ind foran din bil i vejkryds.

Sådan gør du:

Hold din vognbane, hvis der er tæt trafik, og skift kun vognbane, hvis det er nødvendigt for at svinge eller køre forbi nogle. Træk kun til højre på kørebanen for at standse eller parkere, og først når du har orienteret dig omhyggeligt bagud.

Slut op i rækken af biler foran dig – også selvom det gør, at du kører forbi nogle, der kører til venstre for dig. Det regnes ikke for en overhaling, men forbikørsel, hvis der er tæt trafik.

Undgå at placere dig i de blinde vinkler på køretøjer både til venstre og højre for dig. Gør det ved enten at køre længere frem eller holde lidt tilbage i din egen vognbane.

Hold god sideafstand til cyklister og knallertkørere og køretøjer, der har en tendens til at slingre.

Lad så vidt muligt være med at køre ved siden af en motorcykel i den samme vognbane.

Undgå at klemme cyklister og knallertkørere ved at holde god sideafstand til dem, når du kører forbi holdende køretøjer i højre side.

Indholdsfortegnelse