Motorcykel (A)

Personbil (B)

Lastbil (C)

Påhængskøretøj (C/E)

Kategori
 1. Indledning
 2. Påhængskøretøjets indretning, udstyr og dokumenter
 3. Indledende øvelser på vej
 4. Køretøjers manøvreegenskaber
 5. Trafikantadfærd
 6. Vejforhold
 7. Grundregler for kørsel med vogntog
 8. Særlige risikoforhold i trafikken
 9. Manøvrer på køreteknisk anlæg
 10. Forberedelse til køreprøven
top

Den nemme teoribog

Indledning

Når du tager kørekort i kategori C/E til stor lastbil med stort påhængskøretøj, må du køre lastbil med påhængskøretøj, der vejer over 3.500 kg. Kørekortet er en overbygning på kørekort til lastbil, kategori C. Derfor skal du både kende de regler, der findes til lastbil, og de regler, der findes til lastbil med stort påhængskøretøj.

Når du skal til teoriprøve og køreprøve, skal du vide og forstå, hvad der kan være farligt og svært i trafikken. Derfor skal du kende færdselsreglerne og andre regler, så du kan køre godt og sikkert. Du skal også vide så meget om vogntoget (lastbilen og påhængskøretøjet), at du kan vurdere, om det er sikkert at køre i og ikke sviner miljøet til.

Systematikken i undervisningsplanen

Undervisningsplanen fortæller, hvad du skal lære, når du tager kørekort. Den beskriver helt kort, hvad du skal lære hver gang, og bagefter står der, hvad du mere præcist skal kunne til køreprøven.

Hvis du fx skal have kendskab til noget, skal du bare kunne vise, at du ved noget om emnet til prøven. Hvis du skal kunne udpege noget, skal du både vide, hvad de forskellige dele i bilen hedder, og kunne vise dem.

Du skal vide, hvordan du bruger lys og lygter i bilen på den rigtige måde. Du skal også kunne kontrollere, at tingene virker, som de skal. Det kan være lys, bremser eller sammenkobling. Derudover skal du vide, hvad de forskellige streger og afmærkninger betyder på vejen, og køre efter dem.

Du skal vide, hvordan du orienterer dig i trafikken og betjener lastbilen korrekt, så du kører efter færdselsreglerne. Du skal også kunne se og vurdere trafikken og køre i forhold til den fx ved at ændre hastighed eller placering på vejen.

Færdselstavlerne skal du lære at genkende og vide, hvad de betyder.

I undervisningen kommer du til at køre på køreteknisk anlæg, hvor du får mulighed for at lære at betjene vogntoget, så du kan styre det sikkert, og du lærer, hvordan vogntoget reagerer under særlige manøvrer, som fx hvis vejen er våd.

Definitioner

Der findes flere forskellige køretøjer, og derfor er det godt at kende navnene på dem:

 • Et påhængskøretøj er et køretøj, der er beregnet til at blive trukket af et andet.
 • Påhængskøretøjer inddeles i: påhængsvogn, sættevogn eller påhængsredskab.
 • En påhængsvogn er primært indrettet til at fragte personer eller gods.
 • En sættevogn er primært indrettet til at fragte personer eller gods. Det kobles til det trækkende køretøj, så køretøjet og lasten delvist hviler på det trækkende køretøj.
 • Påhængsredskab er et andet påhængskøretøj end påhængsvogn og sættevogn. Det kan fx være en campingvogn. Campingvogne er registreringspligtige.
 • Påhængskøretøj, der ikke er registreringspligtigt, og som er noget andet end påhængskøretøj og påhængsvogn. Det kan fx være en skurvogn.
 • Et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 770 kg kalder man et stort påhængskøretøj.
 • En bil med tilkoblet påhængskøretøj kaldes et vogntog.
 • Et modulvogntog er et vogntog, der består af en lastbil og én eller to påhængskøretøjer. Hvert køretøj skal opfylde reglerne om maksimal længde, og hele vogntoget er over 18,75 m langt.
 • En dolly er en påhængsvogn med stiv trækstang, der er beregnet til at være trækkraft for en sættevogn.
 • En linktrailer er en sættevogn, der er beregnet til at være trækkraft for en sættevogn.

Påhængskøretøjer kan sammenkobles på tre forskellige måder:

 • Fast kombination
 • Variabel kombination
 • Synsfri sammenkobling.

Du kan læse mere om de tre sammenkoblinger længere inde i bogen.

Præsentationskravenes anvendelse

Når du skal til teoriprøve, skal du ud fra et billede kunne vælge det rigtige svar ud fra flere muligheder. Et eksempel er afmærkninger på vejen: Du skal vide, hvad afmærkningen betyder, hvorfor vejen er mærket af, og hvordan du kører efter afmærkningen. Til køreprøven skal du kunne genkende afmærkningen og tage hensyn til den, når du kører.

Du vil også lære ting i teorien, som du kan bruge, når du kører. Derfor har du både teoritimer og køretimer, så teori og praksis hænger bedst muligt sammen.

Det er kørelæreren, der bestemmer, hvordan du bedst undervises i noget, og hvilke hjælpemidler han eller hun bruger. Det kan være computer, smartboard/whiteboard, tests osv. Kørelæreren skal følge undervisningsplanen, som du også får udleveret. Når du kører – både på manøvrebane og på vej – sker det selvfølgelig i en sikker bil, ligesom ved prøven.

Du skal til prøve i en lastbil med tilkoblet påhængsvogn eller i en lastbil med tilkoblet sættevogn. Du vil have prøvet at køre med begge dele, da du laver nogle af øvelserne på køreteknisk anlæg i en lastbil med tilkoblet sættevogn. Du behøver ikke at gå til prøve i den lastbil, du har lært at køre i, men det er selvfølgelig tit en stor fordel. Du kan ikke komme til praktisk køreprøve, før du har bestået teoriprøven.

Indholdsfortegnelse