Motorcykel (A)

Personbil (B)

Lastbil (C)

Påhængskøretøj (C/E)

Kategori
 1. Indledning
 2. Påhængskøretøjets indretning, udstyr og dokumenter
 3. Indledende øvelser på vej
 4. Køretøjers manøvreegenskaber
 5. Trafikantadfærd
 6. Vejforhold
 7. Grundregler for kørsel med vogntog
 8. Særlige risikoforhold i trafikken
 9. Manøvrer på køreteknisk anlæg
 10. Forberedelse til køreprøven
top

Den nemme teoribog

Indledende øvelser på vej

I dette kapitel skal du lære at køre med vogntoget ved lave hastigheder, og derudover skal du få en fornemmelse for vogntogets længde og bredde, og hvordan du bruger spejlene, når du kører. Øvelserne foregår på en lukket øvelsesplads eller et køreteknisk anlæg. Det kan også foregå på et roligt sted som fx et industrikvarter uden for normal arbejdstid eller på en ubenyttet parkeringsplads.

Du skal lære de enkelte manøvrer så godt at kende, at du, når du begynder at køre på vej, kan koncentrere dig om trafikken, vejforholdene og færdselsreglerne.

Du træner de enkelte øvelser, til du har lært dem tilfredsstillende. Hvor lang tid det tager, kan variere fra elev til elev, men også fra øvelse til øvelse.

Øvelserne laves med et påhængsvogntog eller et sættevognstog.

Forberedelse til kørsel

Inden du kører, skal du tjekke, at lastbilen og evt. påhængskøretøj dur og er sikre.

Eftersyn, indstillinger mv.

Inden du kører, skal du tjekke ruder, spejle og lygteglas og evt. gøre dem rene, hvis de er snavsede. Fjern løse genstande fra instrumentbordet, solskærme og pladsen både under og foran førersædet. Sørg også for, at der ikke er monteret genstande, der tager udsynet gennem ruderne. Tjek, at dørene kan lukkes forsvarligt, og at de kan låses.

Indstil førersædet, så du sidder godt, og der er bedst muligt udsyn, og så du kan betjene instrumenter, kontrollys eller andet af bilens udstyr. Spænd og justér sikkerhedssele og nakkestøtte. Sørg for, at du hurtigt kan frigøre dig fra sikkerhedsselen, at du kan betjene kobling, speeder, bremsepedal, og at du kan nå gear og parkeringsbremse.

Derudover skal du kunne nå kontakter til lygter, ratlås, tænding, elektrisk starter, rudevisker og rudevasker, horn, blæser, solskærm, varme- og ventilationsanlæg, motorhjelm og tankdæksel, og at du kan indstille spejlene. Du skal også kunne se instrumenter på instrumentbordet, display og kontrollys. Vælg godt fodtøj, så du sikkert kan bruge kobling, speeder og bremsepedal.

Vogntogs spejle

Spejlene på en lastbil buer udad. Det gør, at du får en større synsvinkel og dermed kan se mere. Samtidig bliver tingene i spejlet dog mindre, og det skal du være opmærksom på. Det kan også være svært at bedømme afstanden til de ting, du ser i spejlet. Ikke alle spejle buer ens, og derfor skal du være ekstra opmærksom, hvis du skifter til en lastbil, du ikke plejer at køre i.

Hvis spejlene er indstillet forkert, kan det være svært for dig at se bagud og langs siden af lastbilen. Derfor bør du altid indstille spejlene, inden du kører.

Hvis spejlene er snavsede eller revnede, nedsætter det din mulighed for at orientere dig ordentligt, eller de kan forvrænge spejlbilledet.

Selvom spejlene er indstillet rigtigt, vil der altid være blinde vinkler, som du skal være ekstra opmærksom på, fx når du svinger til højre.

Når du indstiller spejlene, bør du indstille dem alle sammen: førerspejle, vidvinkelspejle og evt. nærzonespejl, frontspejl og blindvinkelspejl. De indstilles, så du ser bedst muligt, uden at du behøver at ændre siddestilling.

Førerspejlet til hver side skal indstilles, så du netop kan se lastbilen i den inderste del af spejlet. Lastbilen bør højst fylde 1 cm i højden i spejlet. Derudover skal du kunne se horisonten i den øverste del af spejlet. Vidvinkelspejlet indstilles, så lastbilen kun lige kan se i den inderste del af spejlet. Her bør lastbilen også kun være 1 cm i højden. Horisonten bør flugte med spejlets øverste kant.

Nærzonespejlet skal indstilles, så førerhuset netop kan ses i toppen af spejlet. Siden af lastbilen må højst fylde 1 cm. Synsfeltet både frem og bagud skal være næsten lige store.

Frontspejlet indstilles, så fronten af lastbilen lige kan ses i den øverste del af spejlet. Fronten af lastbilen må højst fylde ca. 1 cm øverst til venstre i spejlet.

Blindvinkelspejlet indstilles, så en genstand, der er mindst 1 meter høj, og som er placeret ca. 2 meter ud for højre fordør, kan ses i spejlets nederste højre hjørne.

Igangsætning og standsning ved kørebanekant

Du skal lære at sætte langsomt i gang og standse forsigtigt, mens du holder øje med blinde vinkler og spejle. Du skal også lære at standse eller parkere ved forlæns indkørsel til kørebanekanten i højre side. Her skal du kunne bedømme vogntogets bredde og længde og hjulenes placering i forhold til kørebanekanten.

Start, gearbetjening, igangsætning og bremsning Inden du sætter i gang og bremser, er der nogle ting, du skal kunne.

Sådan orienterer du dig:

 • Når du sætter i gang og standser, skal du orientere dig fremad, til siderne og bagud for at sikre, at der ikke kommer andre trafikanter eller andet, der kan hindre dig i at køre eller standse.
 • Brug spejlene til at orientere dig bagud og langs vogntogets sider. Tjek de blinde vinkler så godt som muligt.
 • Bedøm hastigheden på trafikanter, der ligger bag dig, og vurdér, om de fx er ved at trække ud eller dreje.
 • Vurdér, hvor hurtigt du kan accelerere i forhold til de trafikanter, der kommer bagfra.

Sådan gør du:

Husk at spænde sikkerhedsselen, inden du starter motoren. Start derefter motoren, tænd lyset, sæt i gear, giv tegn med blinklys, og slæk på håndbremsen, inden du sætter blødt i gang. Kør et lille stykke ligeud, inden du stopper med at blinke. Hvis du skal standse, fx ved kørebanekant eller ved stoplys, så brug evt. blinklyset, og brems blødt op, til lastbilen holder stille. Når du standser ved kørebanekant, skal du få hjulene så tæt på kørebanekanten i højre side som muligt, og så lastbilen står parallelt med kørebanekanten. Sluk blinklyset, sæt bilen i frigear, stands motoren, træk parkeringsbremsen, og sluk lyset.

Højresving om hjørner

Du skal lære at køre både forlæns og baglæns om hjørner i højresving. Når du svinger, skal du placere dig rigtigt i kørebanen og orientere dig i spejlene, inden du svinger. Det kan også være, at du kommer til at øve dig i venstresving.

Færdigheder ved svingning

Når du svinger, er der nogle ting, du skal kunne.

Sådan orienterer du dig:

 • Når du skal svinge til højre, skal du se fremad, til siderne og bagud for at sikre, at der ikke kommer andre trafikanter eller andet, der kan hindre dig i at svinge til højre.
 • Brug spejlene til at orientere dig bagud og langs vogntogets sider. Husk at bruge flere spejle, og tjek de blinde vinkler så godt som muligt.
 • Når du bakker, kan du med fordel åbne sideruderne, så du også kan opfange lyde til at orientere dig efter.

Sådan gør du:

Hvis du skal dreje til højre, mens du kører fremad, skal du blinke til højre i passende afstand, inden du skal svinge. Tilpas hastigheden, så du ikke kører med for høj hastighed, og skift til et passende gear. Hold kurs og jævn hastighed frem mod krydset eller hjørnet, hvor du skal dreje. Kør så tæt på kørebanekanten, kantlinjen eller kantstenen som muligt for at forhindre, at cyklister og knallertkørere kan køre frem på højre side af din lastbil. Hvis der er vigepligt for krydsende færdsel i krydset, skal du overholde den. Begynd at svinge til højre, hvis der er fri bane. Hvis du kører i vogntog, skal du dreje senere på rattet, end hvis du kører i en lastbil uden påhængskøretøj. Lav højresvinget, mens du kører langs kørebanekanten eller kantlinjen, og lav svinget så lille som muligt. Det kan du gøre, hvis du holder højre baghjul på påhængsvognen eller hjul på sættevognen så tæt på kørebanekanten som muligt. Hvis der er plads, så træk i god tid, inden du svinger, til venstre. Når du har taget højresvinget, skal du så vidt muligt helst ende i højre kørebanehalvdel.

Hvis du skal svinge til højre, mens du bakker, skal det ske på steder, hvor det ikke er til gene for trafikken. Bak altid med meget lav hastighed. Giv tegn til højresving med blinklyset i god tid, inden du svinger. Kør så tæt på kørebanekanten, kantlinjen eller kantstenen som muligt for at forhindre, at cyklister og knallertkørere kan køre frem på højre side af din lastbil. Hvis der er vigepligt for krydsende færdsel, skal du overholde den. Lav højresvinget ved at lade højre baghjul på påhængsvognen eller sættevognen følge kørebanekanten, kantlinjen eller kantstenen, mens du bakker. Når du er færdig med at svinge, bør vogntoget være i passende afstand til kørebanekanten og være rettet op.

Når du bakker omkring et hjørne med et sættevognstog, bruger du en større svingkurve end normalt, da du også her skal kunne se både vogntog og kørebanekant i de udvendige spejle.

Baglænskørsel med målbremsning

Når du bakker, skal du lære at bruge spejlene, så du kan holde kursen. Du skal også lære at få en fornemmelse af, hvor langt dit vogntog er.

Orientering og bedømmelse af vogntogets længde Når du kører, skal du kunne orientere dig og bedømme, hvor langt dit vogntog er, for at kunne køre sikkert.

Sådan orienterer du dig:

 • Når du bakker, skal du orientere dig bagud og langs vogntogets sider for at sikre, at der ikke er andre trafikanter eller andet, der kan forhindre dig i at bakke.
 • Brug spejlene til at orientere dig, og sørg for at kigge i flere spejle, så du ser mest muligt. Husk at tjekke blinde vinkler så godt som muligt.
 • Vurdér afstanden til dit mål, og begynd at bremse i god tid, så du kan bremse langsomt og sikkert.
 • Hold øje med vogntogets bagsmæk eller evt. dele, der rager længere ud, mens du bakker, så du sikkert når dit mål.
 • Når du bakker, kan du med fordel åbne sideruderne, så du også kan opfange lyde til at orientere dig efter.

Sådan gør du:

Hvis du skal bakke mod et mål, skal det ske på steder, hvor det ikke er til gene for trafikken. Bak altid kun i meget lav hastighed. Hold kursen så lige som muligt og gerne 20-30 meter. Vurdér afstanden til dit mål, og begynd at bremse i god tid, så du kan bremse langsomt og sikkert. Stop, når bagsmækken eller dele, der rager ud, er højst 2 meter fra dit mål.

Indholdsfortegnelse